SNSD Yuri
Yuri ENFJ
 • Overall ranking
  #260 / 483
   
 • Points
  426.7 / 230,102.9
   
 • #Clicks in WRU
  309 / 165,072
   
 • #Redirections
  1,177 / 650,309
   
 • ENFJ ranking
  #33 / 55
   
 • Points
  426.7 / 24,507.7
   
 • #Clicks in WRU
  309 / 17,448
   
 • #Redirections
  1,177 / 70,597
   

SNSD

ISTJ
ENTJ
ESFP
ENTJ
INFJ
ESFP