SNSD Yuri
Yuri ENFJ
 • Overall ranking
  #411 / 451
   
 • Points
  66.8 / 47,093.6
   
 • #Clicks in WRU
  31 / 22,155
   
 • #Redirections
  358 / 249,386
   
 • ENFJ ranking
  #49 / 55
   
 • Points
  66.8 / 4,832.2
   
 • #Clicks in WRU
  31 / 2,108
   
 • #Redirections
  358 / 27,242
   

SNSD

ISTJ
ENTJ
ESFP
ENTJ
INFJ
ESFP