SNSD Yuri
Yuri ENFJ
 • Overall ranking
  #352 / 483
   
 • Points
  182.8 / 106,096.0
   
 • #Clicks in WRU
  101 / 57,905
   
 • #Redirections
  818 / 481,910
   
 • ENFJ ranking
  #38 / 55
   
 • Points
  182.8 / 11,213.5
   
 • #Clicks in WRU
  101 / 5,958
   
 • #Redirections
  818 / 52,555
   

SNSD

ISTJ
ENTJ
ESFP
ENTJ
INFJ
ESFP