SNSD Yuri
Yuri ENFJ
 • Overall ranking
  #224 / 483
   
 • Points
  530.3 / 274,970.5
   
 • #Clicks in WRU
  398 / 202,971
   
 • #Redirections
  1,323 / 719,995
   
 • ENFJ ranking
  #23 / 55
   
 • Points
  530.3 / 29,727.
   
 • #Clicks in WRU
  398 / 21,862
   
 • #Redirections
  1,323 / 78,650
   

SNSD

ISTJ
ENTJ
ESFP
ENTJ
INFJ
ESFP