SNSD Yuri
Yuri ENFJ
 • Overall ranking
  #405 / 451
   
 • Points
  51.5 / 36,527.3
   
 • #Clicks in WRU
  24 / 18,337
   
 • #Redirections
  275 / 181,903
   
 • ENFJ ranking
  #48 / 55
   
 • Points
  51.5 / 3,610.1
   
 • #Clicks in WRU
  24 / 1,686
   
 • #Redirections
  275 / 19,241
   

SNSD

ISTJ
ENTJ
ESFP
ENTJ
INFJ
ESFP