SNSD Yuri
Yuri ENFJ
 • Overall ranking
  #232 / 483
   
 • Points
  483.6 / 253,892.3
   
 • #Clicks in WRU
  358 / 185,162
   
 • #Redirections
  1,256 / 687,303
   
 • ENFJ ranking
  #26 / 55
   
 • Points
  483.6 / 27,451.3
   
 • #Clicks in WRU
  358 / 19,945
   
 • #Redirections
  1,256 / 75,063
   

SNSD

ISTJ
ENTJ
ESFP
ENTJ
INFJ
ESFP