SNSD Yuri
Yuri ENFJ
 • Overall ranking
  #406 / 451
   
 • Points
  64.4 / 45,172.1
   
 • #Clicks in WRU
  30 / 21,679
   
 • #Redirections
  344 / 234,931
   
 • ENFJ ranking
  #46 / 55
   
 • Points
  64.4 / 4,604.7
   
 • #Clicks in WRU
  30 / 2,054
   
 • #Redirections
  344 / 25,507
   

SNSD

ISTJ
ENTJ
ESFP
ENTJ
INFJ
ESFP